Image

DEJAS NODAĻA

DEJAS NODAĻA

ĀDAŽU MĀCĪBU PUNKTĀ

ĀNMS Dejas nodaļas pirmsākumi meklējami 2016. gadā, kad blakus esošajām mākslas un mūzikas programmām tika atvērta profesionālās ievirzes izglītības programma “Dejas pamati”. Pēc 2 gadiem 2018. gada maijā programmu akreditēja uz 6 gadiem. 2021./2022. m.g. mācības uzsāka pilnas grupas sešās klasēs. Dejas nodaļa ir daudzpusīga un strauji augoša nodaļa, kura sevi pierādījusi ne tikai uzstājoties pasākumos Ādažu novadā, bet arī citviet Latvijā, piedaloties festivālos un veidojot sadraudzības koncertus ar citām izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem. Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt tādus mācību priekšmetus kā, piemēram, klasiskās dejas pamati, steps, laikmetīgā deja, dejas improvizācija un dejas kompozīcija.

ĀDAŽU MĀCĪBU PUNKTĀ

ĀNMS Dejas nodaļas pirmsākumi meklējami 2016. gadā, kad blakus esošajām mākslas un mūzikas programmām tika atvērta profesionālās ievirzes izglītības programma “Dejas pamati”. Pēc 2 gadiem 2018. gada maijā programmu akreditēja uz 6 gadiem. 2021./2022. m.g. mācības uzsāka pilnas grupas sešās klasēs. Dejas nodaļa ir daudzpusīga un strauji augoša nodaļa, kura sevi pierādījusi ne tikai uzstājoties pasākumos Ādažu novadā, bet arī citviet Latvijā, piedaloties festivālos un veidojot sadraudzības koncertus ar citām izglītības iestādēm un interešu izglītības pulciņiem. Ādažu novada Mākslu skolas audzēkņiem ir iespēja apgūt tādus mācību priekšmetus kā, piemēram, klasiskās dejas pamati, steps, laikmetīgā deja, dejas improvizācija un dejas kompozīcija.