Lieliskas ziņas no Japānas!

ĀNMS Mākslas nodaļas audzēkņi ir vienīgie no Latvijas ar brīnišķīgiem panākumiem 23. Internacionālajā bērnu zīmējumu konkursā! 
 
Sveicam!
 
Dārtu Podziņu ar iegūto 1.vietu
Madaru Ābeli un Paulīni Paegli ar iegūtajiem Goda rakstiem!
 
Lepojamies un vēlam tikpat lielus panākumus arī turpmāk!
 
Paldies skolotājai Annijai Kokorevičai!
 
Laureātu darbu digitālais buklets: https://childrens-drawing.com/drawing/pic/23_booklet.pdf
 
DartaPodzina NAME web
 
PaulinePaegle NAME web
 
MadaraAbele NAME web