Dejas nodaļas meistarklašu nedēļa

Augusta sākumā Ādažu novada Mākslu skolā notika radošā dejas meistarklašu nedēļa, kurā Dejas nodaļas audzēkņi pilnveidoja savas iemaņas stepa dejas un laikmetīgās dejas nodarbībās pie skolotājām Baiba Miķelsone un Karīna Lapšina.
Audzēkņi apguva arī aktiermeistarības pamatus pie režisora Mārtiņa Kagaiņa un mākslas vingrošanas pamatus pie Karīnas Šuškevicas.
 
Radošo meistarklašu nedēļas laikā tikai iestudētas divas dejas, kuras plānots izrādīt plašākai auditorijai ĀNMS jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā.
 
dnmn web