Dejas nodaļas mācību koncerts - eksāmens

Šī gada 15.maijā Ādažu Kultūras centra Lielajā zālē tika aizvadīts dejas nodaļas mācību koncerts - eksāmens, kurā piedalījās visi dejas nodaļas audzēkņi. Koncerta sākumā tika dejotas klasiskās un džeza dejas, pēc kurām audzēkņi demonstrēja savas prasmes izdejojot laikmetīgās dejas solo un duetu kombinācijas. Koncerta noslēgumā tika dejots steps un 6. klases audzēkņu diplomdarbu dejas.
 
Paldies brīnišķīgajām dejas nodaļas skolotājām: Baibai Miķelsonei, Karīnai Lapšinai, Laurai Jasmanei, Elizabetei Deborai-Fogelsonei un nodaļas vadītājai Agnesei Ferri-Navarro! 
 
Sirsnīgs paldies Mārim Liepiņam par tehniskās bāzes nodrošināšanu un foto mirkļu iemūžināšanu!
 
Apsveicam visus audzēkņus ar veiksmīgu eksāmenu un diplomdarbu nokārtošanu!
 
Sakām paldies visiem koncerta dalībniekiem, vecākiem un dejas nodaļas atbalstītājiem!
 
 
Uz tikšanos nākošajos koncertos!
 
mackonc ex