ĀNMS laureāti

Noslēdzies ikgadējais Ādažu novada Mākslu skolas organizētais vizuālās mākslas konkurss GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS. Šī gada tēma – IEVĒROJAMAS PARSONĪBAS GAUJAS KRASTOS. Konkursa dalībnieki tika aicināti izpētīt kādi slaveni un ievērojami cilvēki ir dzīvojuši un dzīvo Gaujas upes krastos.

Arī mūsu skolas audzēkņi ir guvuši atzinību konkursā GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS.

No sirds sveicam:

SNIEDZE POZŅAKA –1.vieta Jaunākajā vecuma grupā,

VENDIJA GUDERMANE –2.vieta Vidējā vecuma grupā,

RAIVO KUBULIŅŠ –2.vieta Vidējā vecuma grupā,

DOMINIKA FORSTA –3.vieta Vidējā vecuma grupā,

ALMA VĪBA –3.vieta Vidējā vecuma grupā,

LĀSMA VAIROGA –1.vieta Datorgrafikas darbu kategorijā,

PAULA LAICĀNE –3.vieta Datorgrafikas darbu kategorijā.

 

Paldies skolotājām Veronikai Plaudei, Sandai Fārenhorstei, Janai Plankājai un Annijai Kokorevičai.